BANNER


 

Важни дати:

Краен срок за представяне на резюмета 01.05.2023
20.07.2023
Краен срок за представяне на регистрационна форма 15.08.2023


Място

 

Хотел “Астор Гардън”ПОКАНА

     

    Уважаеми дами и господа,

    Уважаеми колеги,

   От името на Националния организационен комитет, имам честта да Ви поканя да участвате в ХVII Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, която ще се проведе в периода 18 до 22 септември 2023 в хотел Астор Гардън, курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна.
    Изминаха 35 години от провеждането на първата конференция по открит добив на полезни изкопаеми и устойчивост на откосите в гр. Панагюрище през 1986 г., което е доказателство за необходимостта от провеждане на този традиционен научен форум. С включването на тематично направление "Подводен добив на полезни изкопаеми" се разширява обхвата на конференцията.
    Провежданетона конференцията е важно и за страни с развита минна индустрия. Този форум е платформа на експерти, учени и индустриалци от цял свят, която позволява провеждането на дискусии, свързани с най-новите технологични разработки и производствени методи в минната индустрия. По време на конференцията ще бъдат обсъдени и въпроси свързани с минното дело, научни и технически аспекти на устойчивостта на минните дейности, както и тяхното социално въздействие. В този контекст, освен обсъждането на научни и технически въпроси, основна цел на конференцията е да се създадат нови възможности за развитие на бизнеса.
    Очакваме да се видим на ХVII Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми.

      :
                                                                    доц. д-р инж. Кремена Деделянова

                                                     
  Председател на НТС по МДГМ
 


 СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
Министерство на енергетиката
Министерство на икономиката
Министерство на околната среда и водите

   СЪОРГАНИЗАТОРИ:
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Химикотехнологичен и металургичен университет
Българска минно-геоложка камара
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Висше строително училище “Любен Каравелов”
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”
Камара на строителите в България
Асоциация "Български въгледобив"


   ПАРТНЬОРИ:
“Андезит” ООД
“Андела” АД
“Асарел Медет” АД
“Атлас Копко България” ЕООД
“БТ-инженеринг” ЕООД
“Ватия холдинг” АД
“Геострой” АД
“Геотехмин” ООД
“Геотрейдинг” АД
“Дънди прешъс металс Крумовград” ЕАД
“Дънди прешъс металс Челопеч” ЕАД
“Елаците-Мед” АД
“Ескана” АД
“Златна панега цимент” АД
“Каолин” ЕАД
МДЗ “Балша” АД
“Минпроект” ЕАД
“Минстрой холдинг” АД
“Мини Марица – Изток” ЕАД  
“Нипроруда” АД
“Санрок” ООД
“Холсим кариерни материали” АД


   С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА:
сп. "Минно дело и геология"
сп. "Геология и минерални ресурси"
в-к "Рудничар"
Издателство "Руда и метали"
в-к "Наука и общество"

All rights reserved. All pages Copyright © openmineconf.mdgm.org Webmaster